Tagi

, , , , , , ,

Słowo

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.
(Łk 6, 27-38)

Kontemplacja

Jezus przynosi nam nowe przykazanie – nowy obraz Boga. Przynosi Mandatum Novum. Przekształca „ząb za ząb i oko za oko” w nowe przykazanie miłości. Przenosi akcenty i spojrzenie człowieka od spraw ziemskich po sprawy duchowe.

  • Przed jego przyjściem synowie pierwszego Adama – ziemskiego – szukali sprawiedliwości na sposób ludzki.
  • Po Jego przyjściu – po przyjściu drugiego Adama – jego potomkowie szukają wartości duchowych. Już nie sprawiedliwości ale Miłosierdzia.

A miłosierdzie jest czynną, obdarowującą i przebaczającą miłością.

Jezus chce byśmy głosili swym życiem duchowe przymioty Ojca:

  • Miłości obficie obdarowującej.
  • Miłości przebaczającej.
  • Miłości zapominającej to co było złe jeśli dziecko przyjdzie do Ojca po przebaczenie.

Jezus pokazuje, że są wartości dalece większe niż dobra materialne. Są to dobra duchowe. Pokazuje też jak je zdobywać.

Daje wręcz prostą, bezpośrednią, konkretną instrukcję na to jak dojść do tego, by być nazwanym synem Najwyższego. Jak upodobnić się do Ojca.

Panie spraw bym mierzył innych miarą Miłości i Miłosierdzia. Bym dawał siebie innym miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi! Ucz mnie Panie takiej ofiarności i Miłości.


Puncta, które stały się inspiracją: e-dr.jezuici.pl/rozrzutny-bog/