Tagi

, , , ,

Słowo

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”.
(Mk 8, 27-33)

Kontemplacja

Uczniowie żyją w Judei. Słyszą różne opinie o Jezusie. Różne wyjaśnienia tego Kim On jest.
Jezus pyta ich o to. On chce byśmy Mu przynosili cały świat w naszej modlitwie. To co nas otacza.

Jezus jednak idzie głębiej:
– Czy wierzycie tym ludziom?
– Za kogo wy mnie uważacie?

Piotr wyrywa się pierwszy: „Ty jesteś Mesjaszem!”

Jezus wie że każdy Żyd ma wyobrażenie przyjścia wojowniczego mesjasza na ziemie. Zabrania uczniom rozgłaszania tego, że On jest Mesjaszem. Wie, że ludzie przyjdą szukać sensacji.

Jego uczniowie to też Żydzi. Też mają swoje wyobrażenie. Dlatego Piotr nie potrafi zaakceptować tajemnicy krzyża. Okrucieństwa i cierpienia. Poucza Boga!…

Myślą po ludzku a nie po Bożemu.

Panie daj myśleć w zgodzie z Twym planem zbawczym. Przyjmować z pokorą Twe Słowo


Puncta, które stały się inspiracją: e-dr.jezuici.pl/jaki-jest-bog/