Tagi

, , , , , , , , ,

MEDYTACJA – 19 STYCZNIA 2019

SŁOWO:

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?” Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. (Mk 2,13-17)

KONTEMPLACJA:

Regularność, powtarzanie, wytrwałość w postanowieniach.

To Jezus wszystko INICJUJE przez Słowo i swą obecność – człowiek ma wolność – może odpowiedzieć lub nie…

Jezus wybrał o poranku, że ZNÓW WYJDZIE nad jezioro,
Jezus postanowił NAUCZAĆ – PRZEMAWIAĆ do serc ludzi swoim Słowem – Bożym Słowem
-> a lub – ci którzy wybrali spotkanie z Nim – Przychodził w odpowiedzi – wiedzieli gdzie On jest, gdzie można Go spotkać, gdzie będzie czekał.

Jezus wybrał trasę, którą PRZECHODZIŁ z powrotem do domu
Jezus WYPOWIEDZIAŁ SŁOWO PROPOZYCJI do Mateusza
Jezus CHCIAŁ JADAĆ z grzesznikami i celnikami, by im także składać PROPOZYCJĘ życia według Bożego Słowa i Bożych praw.

ODPOWIEDŹ -> Powinna być skierowana w stronę Jezusa.
On proponuje – Jemu odpowiadam.

Ciekawe, że faryzeusze nie powiedzieli o swych wątpliwościach Jezusowi. Że nie wylali przed nim wewnętrznego buntu. Ale nawet tu. Jezus chce rozwiać ich wątpliwości. Zasymulować ich umysł do przemyśleń – wybić ze strefy ich komfortu nobliwych, nieomylnych specjalistów od Prawa. Do gotowości i otwartości, by także im potem złożyć PROPOZYCJĘ. Jeśli tylko się otworzą na Jego SŁOWO.

Ci którzy uznają swoją słabość i w pokorze przychodzą do Jezusa – słyszą głos Jego wołania – PO-WOŁANIA!!!

Przyjdź Duchu Święty z łaską otwartości na głos Jezusa. Na jego PROPOZYCJE dla mnie. Daj mi zobaczyć, że On już czeka. On zawsze jest. Że to tylko ode mnie zależy czy Go dostrzegę i usłyszę na mojej dodze.


Puncta, które stały się inspiracją: https://e-dr.jezuici.pl/olsnienie-przez-slowo/