Droga krzyżowa to droga całej ludzkości. To że jacyś ludzie chcą zmienić historię. To że wybuchają wojny. Chrześcijaństwo jest spychane w stronę mniejszości. To że ja nie wypełniam woli Boga, wybieram nie to, do czego woła Pan. To wszystko nie zmieni faktu, że Bogu nigdy Świat nie wymknął się z pod kontroli.

On Nigdy nie straciĺ kontroli nad Wszechświatem. Mimo wszechobecnych głosów które starają się o tym na okrągło mówić. Mimo że wydaje się że Kościół i Bóg ponoszą totalną porażkę. To prawda jest ODWROTNA.

Świat idzie drogą krzyżową! Jezus w Jeruzalem pozornie przegrał. Totalna klapa. Ci którzy chciali innej historii zabili Go. Ci dla których był niewygidny doprowadzili do Jego śmierci… Ale czy Bóg przegrał. On sam chciał wejść w to cierpienie. Chciał przejść tą drogą.

To jest wydarzenie streszczające w sobie historię ludzkości- tym jest Droga Krzyżowa. Każdy z nas jest w drodze. I każdy umrze! Choćby nie wiadomo jak Świat negował i ukrywał ten fakt! Każdy jest w drodze – od narodzin po istotnie tchnienie. Od pierwszego wdechu po ostatni wydech…  Ta droga tak cługo jak będzie na świecie grzech, tak długo będzie miała postać drogi krzyżówej.

Drogą powrotu do świata beż grzechu – do Raju – jest sam Jezud. To On o sobie mówi – „JA JESTEM – Drogą, Prawdą i Życiem”  Nikt nie przyjdzie do Boga inaczej niż przez Jezusa.

To On dźwigał krzyż. Wziął na ramiona cały ciężar ludzkości. Taka jest Droga, Prawda o człowieku. Takue jest życie. Zanurzone w Drodze Krzyżowej. On wziął na siebie jarzmo i wzywa byśmy i my uczyli się od Niego i wzięli takie jarzmo.

Osoby które Jezus spotyka dają jedna naukę – wołają WYTRWAJ do końca. Wytrwaj aż do poranka Niedzieli! Jezus też pokazuje by nie rozczulać się nad Nim, ale spojrzeć na siebie i swój grzech i wyrwać go z korzeniami. Wytępić chwasta raz na zawsze!

Weź Mamo I przyjmij całą wolność moją, wolę moją, pamięć o rozum. Weź wszystko to co mam.i posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszystko to otrzymałem I Bogu przez Twe ręce chcę to oddać. Ty Mamo która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszystkim. Przynieś mi tylko Miłość I Łaskę a one mi w zupełności wystarcza