(Mt 5, 17-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Jezus mówi jak ważne w Jego życiu jest wypełnienie woli Ojca. Pokazuje potem że wypełni ją nawet za cenę życia. Za cenę okrutnej śmierci krzyżowej.

Jezus chce zjednoczyć ludzkość i po to został posłany – jako jedna z osób Trójcy Świętej. W modlitwach w Wieczerniku prosi za siebie, za swych uczniów ale także za cały Kosciół. Jezus tak bardzo pragnei byśmy byli JEDNO. By zjednoczyć na nowo świat rozbity i pokłócony przez grzech. Wzorem jednosci jest Trójca święta. Spoiwem jest bezinteresowna MIŁOŚĆ. Grzech działa w przeciwnym kierunku. Najpierw jeden upadek, potem próba ukrycia i kolejne i dalej i dalelej – lawina rozłamów, kłamstwa, ukrywania jednego upadku przez kolejne pakty ze złym duchem…

Bóg pragnie przywrócić jedność światu. Jezus przygotowuje wszytko an ten jeden moment… „A Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszytkich do siebie’. Jezus przez ukrzyżowanie łamie lawinę grzechu. Zawraca tą lawinę… otwiera na nowo ścieżkę ku zjednoczeniu u powrotowi do Raju.

Ewangelia Męki Pańskiej przypomina, że Kajfasz powiedział proroctwo – „Lepiej żeby jeden umarł za naród, niż, żeby cały naród miał zginąć!” Nie rozumiejąc nazywa po iminiu to co się wydarzy.

Jezus Objawia Ojca! Ale to objawienie można przyjąć tylko przez WIARĘ. Wiara prowadzi człowieka do Jedności. Jezus sam się ofiaruje – ON CHCE. ON POZWALA. Mógł w każdym momencie zakończyć wydarzenia Paschy. przerwać je. Jedym Słowem mógłby zakończyć istnienie Wszechświata. On pragnie by zapoczątkował się proces jednoczenia mocą Ducha Świętego.

JEDNOŚĆ ma być WYRAZEM CHRZEŚCIJAŃSTWA. JEzus prosi o jedność. aby ŚWIAT POZNAŁ, ŻE BÓG POSŁAŁ JEZUSA. Dlatego Szatan tak atakuje przejawy JEDNOŚCI. JEdnośći miedzy chrześcijanami. Jednosci Kapłana z Biskupem. Jednosći między małżonkami. Jednosći wewnątrz narodów – przez wewnętrzene waśnie i kłótnie. Jedności świata – przez wojny. Świat musi się zwrócić ku Bogu, ku drodze POJEDNANIA – inaczej porozrywany przez grzech zginie. Rozfragmentowany na drobne części.

Jak Bóg posłał Jezusa na świat, by świat zjednoczył, tak i Jezus nas posłał byśmy to dzieło kontynuowali w świecie. Zwlaszcza przez Wieczernik – przez EUCHARYSTIĘ, SŁUŻBĘ DRUGEMU (obmywanie nóg), WSPÓLNE TRWANIE NA MODLITWIE. Owocem dobrze przeżytej Eucharystii jest narastajaca JEDNOŚĆ i SŁUŻBA INNYM. Trezba się modlić o tą JEDNOŚĆ – tego uczy Jezus w Wieczerniku i Ogrójcu.

Weź Mamo i rpzyjmij cała wolność moja, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszytko to otrzymałem i Bogu przez Twe ręce pragnę to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszytkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.