Poganie odkrywają prawdę, a ludzie będący blisko Boga, żyjacy w kulturze judaistycznej nie potrafią odczytać znaków. Jezus jest rozżalony tym faktem i wyraża się w dośc ostrych słowach…

Takie podejście jest obecne takżę w łonei kościoła. Wielu ludzi z poza kościoła potrafi wytknąć błędy, odkryć prawdziwą ścieżkę, podczas gdy ludzie kościołą brnąć ślepo w najcemneijsze zaułki…

Jezus przywołuje znak Jonasza i królową Saby. 3 dni Jonasza we wnętrznościach ryby – jak 3 dni Mesjasza w ciemnościach grobu. Słuchanie Słowa przez królową Saby, jak słuchanie Słowa Bozego przez ludzi wpatrzonych w Boga.

(Łk 11, 29-32)
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

To że nawywam siebie Katolikiem i uczestniczę w obrzędach katolickich nie zwlania mnei z czujnosći duchowej. Z ciągłej pracy duchowej.

Jak to zrobić.

Św. Ignacy podaje nam FUNDAMENT-alne prawdy i drogi wzrostu. Metody rozeznawania i ciągłego rozwoju duchowego.

ZASADA PODSTAWOWA TO CEL:

  • [ĆD 23a] Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją.

Drugi jej element to zrozumienie świata stworzonego i tego co nas otacza – bo jesteśmy istotami duchwo-CIELESNYMI. Dążymy do tego co w górze ale jesteśmy też zanurzeni w świecie materialnym:

  • [ĆD 23b] Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony.

Stąd też 3 praktyczne zasady posługiwania sie tym swiatem i odkrywania właściwej drogi w tym swiecie. Właściwego używania tego świata, by DUCH był w harmonii z CIAŁEM. To co niematerialne z tym co materialne i dotykalne.

ZASADA 1 – O tyle o ile

  • [ĆD 23c] Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu.

ZASADA 2 – Równowaga

  • [ĆD 23d] I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi [nie robiącymi różnicy] w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane [lub nakazane], tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa [więcej] niż ubóstwa, zaszczytów [więcej] niż wzgardy, życia długiego [więcej] niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach.

ZASADA 3 – Magis

  • [ĆD 23e] [Natomiast] trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni.

Jedynym celem człoiweka zapisanym w duszy ludzkiej – jest sam Bóg. Zaś pośrednikami do tego celu jest Jezus Chrytus oraz Maryja, która zawse prowadzi do Syna. Człowiek ma służyć Bogu – czyli KRÓLOWAĆ!!!

Wszystko co jest na ziemi ma człowieka wspomagać. Aby tak było, Ignacy podaje 3 zasady praktyczne korzystania ze swiata. Aby to się dokonało człowiek musi nieść swój krzyż – czyli isć drogą POKORY, POSŁUSZEŃSTWA BOGU i DUCHOWEGO UBÓSTWA. Wtedy pójdzie właściwie…

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moją, pamieć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonei wszytko to otrzymałem i Bogu prze Twe ręce pragne to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszysktim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełnosci mi wystatrczą.