Życie w Chrystusie to nie sielanka. Pojemność serca na Miłość mierzy się pojemnością serca na cierpienie. Dlatego Jezus nie zapowiada łatwego życia. Przepowiada raczej swoim uczniom drogę krxyża. Drogę zdrad – i to przez najbliższych.

To są doświadczenia, do których człowiek dorasta. Do których powoli dojrzewa.

(Łk 21,12-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

Tą, ktora ksztaltuje i przygotowuje człowieka do drogi krzyżowej jest Maryja. Z Nią i pod Jej kierownictwem człowiek staje się PRAWDZIWYM CHRZEŚCIJANINEM. Nie wyszkolonym i przygotowanym na każde starcie mówcą. Staje się człowiekiem wszczepionym w Ciało Chrystusa, ktorego Glową jest sam Jezus. Co Głowa postanowi i zdecyduje – to członki wykonują. Bez uprzedniego – oderwanego od Głowy – przygotowywania się.

Wszystko sprowadza się zatem do tego, żeby znaleźć łatwy środek do otrzymania łaski Bożej koniecznej do świętości. Tego właśnie środka chcę ciebie nauczyć. I twierdzę, że chcąc znaleźć łaskę Bożą, trzeba znaleźć Maryję.

-Ponieważ Maryja ukształtowała Głowę wybranych, którą jest Jezus Chrystus, do niej należy również ukształtowanie ukształtować członki tej Głowy, którymi są prawdziwi chrześcijanie. Bowiem matka nie kształtuje głowy bez członków ani członków bez głowy. Zatem kto chce być członkiem Jezusa Chrystusa, pełnego łaski i prawdy, winien być ukształtowany w Maryi poprzez łaskę Jezusa Chrystusa, która mieszka w Niej w pełni, aby jej mogła udzielać w pełni prawdziwym członkom Jezusa Chrystusa swoim prawdziwym dzieciom. („Tajemnica Maryi” nr 6 i 12)

Tylko Ona potrafi  przygotować.

Weźamo i przyjmin całą wolność moją, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam. Z ręki Boga, przez Twoje dłonie to wszystko pochpdzi. Jemu, przez Twe ręcę chcę to oddać. Ty Mamo, ktora znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszystkim. Przynieś mi tylko Miłpść i Łaskę a o e w zupełności mi wystarczą.