Tagi

, , , , , , , ,

Słowo

Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały! Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu poniżenia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania! Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: kto zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo kto trwał w bojaźni Pańskiej, a został opuszczony? Albo kto wzywał Go, a On nim wzgardził? Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i wybawia w czasie ucisku.
(Syr 2, 1-11)

Kontemplacja

JEŚLI CHCESZ SŁUŻYĆ BOGU:

 • przygotuj się na doświadczenia DUCHOWE – na DUCHOWĄ WALKĘ
 • znoś je ze SPOKOJEM i CIERPLIWOŚCIĄ i WYTRWAJ do końca – bo tylko zniechęcenie jest przegraną
 • pracuj nad równowagą
  • ignacjańskie: używaj rzeczy o tyle o ile prowadzą ku Bogu i odrzucaj je w tej mierze w jakiej od niego odciągają
 • PRZYLGNIJ do Boga i Go nie odstępuj
  • ignacjańskie: trzy stopnie pokory – trwaj przy panu i walcz o to by nie popełniać grzechów
 • abyś był WYWYŻSZONY w dniu ostatnim
  • ignacjański fundament – cel wszystkich rzeczy – zjednoczenie z Bogiem
 • PRZYJMIJ, co na ciebie przyjdzie i bądź WYTRZYMAŁY
  • tu znów rezonują 3 stopnie pokory
  • ale jest tu też niezwykłe Wołanie Króla do swoich rycerzy
 • LUDZI MIŁYCH BOGU PRÓBUJE SIĘ W PIECU PONIŻENIA – POKORY, PONIŻENIA i UBÓSTWA – w KRZYŻU
  • rozeznawanie duchów – duch zły nie pociąga ku posłuszeństwu, ubóstwu (byciu u-Boga) i jest duchem nie-pokorny
 • wszystko to WOJNA DUCHOWA, która toczy się w głębinach serca:
  • „Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!
 • nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli
  • tu wprost wołanie o rozeznawanie duchów

Pan trwa przy walczących o swą duszę.

i obietnica:

Nie zawiedzie się człowiek, który pójdzie taką drogą.

Panie  – pomóż mi wciąż wracać i wciąż trwać. Nie poddawać się w walce duchowej. Zawracać jak najszybciej jak zacznę błądzić. Trwać przy Twym obozie. Ucz mnie i wspomagaj mnie w trudnej sztuce walki duchowej i rozeznawania duchów.


Puncta, które stały się inspiracją: e-dr.jezuici.pl/bog-jest-po-mojej-stronie/