Tagi

, , , , , , , ,

KONTEMPLACJA

Słowo z 2 Lutego 2019.

Niezwykłe jest to Słowo i to wydarzenie. Odzywa się  w nim echo Krzyża. Zapowiedź Krzyża.

Za 33 lata naród Izraela po części nieświadomie ofiaruje Jezusa Bogu, składając Go w ofierze Krzyża.
Jezusa ubogiego, ogołoconego z wszystkiego. Jezusa pokornego i cichego. Jezusa posłusznego woli Ojca i poddającego się dobrowolnie i z własnej woli brutalnej sile przedstawicieli umiłowanego Narodu.

A dziś. Także jest ofiarowany Bogu i ogłaszana jest Jego chwała. Ofiarowany Bogu w bezkrwawej ofierze. Jego chwała jest ogłaszana przez kościelną staruszkę i proroka u progu życia i śmierci. Totalne ubóstwo i totalna pokora Boga. Jezus jako dziecko jest totalnie oddany w ręce Umiłowanych przedstawicieli Narodu – Maryi i Józefa. Ofiara – DWA GOŁĘBIE – przysługująca najuboższym z ubogich.

Dziś  przynoszą Jezusa do Domu Ojca – do Jego własnego domu. Za 33 lata Jezus wróci w niezwykły sposób do Domu Ojca.

Ofiarowanie, oddanie, posłuszeństwo Ojcu po to tylko, BY OJCIEC BYŁ UWIELBIONY.

Dziś w świątyni jerozolimskiej ta CZWÓRKA osób wśród miliardów zamieszkujących wówczas ziemię ODKRYWA najgłębsza prawdę i posłannictwo Jezusa.

Symeon i Anna wielbią Boga.

Ofiarowanie?!

Kto jest tutaj ofiarowany.

Czy można ofiarować jedną z osób boskich – Syna, drugiej z osób boskich – Ojcu, w mocy trzeciej z osób – w mocy Ducha.
Te trzy osoby stanowią jedno.

Ofiarują się tutaj ludzie:

Symeon jest gotów umrzeć – bo spotkał Boga
Anna – oddała cale swe życie na służbę Bogu, by dostąpić tego właśnie spotkania
Maryja oddała swe Ciało na żywe tabernakulum przez swe „Fiat” a potem całe swe życie jako Matka Kościoła
Józef – milczący opiekun. Oddał swe życie i plany, by chronić Boga-człowieka od śmierci. By zapewnić mu skromne śniadanie każdego dnia, czy przekazać mu mądrość ojców spisana w Torze.

Ofiarowanie to krzyże ludzi. Krzyże codzienności wpisane w Krzyż Pana.

Takie zwykłe proste POKORNE, UBOGIE i pełne POSŁUSZEŃSTWA zmagania człowieka z codziennością.

Na placu świątynnym było setki osób! Tylko cztery osoby były świadome tego, że przebywa tam właśnie Bóg-Człowiek. Jezus Chrystus. Mesjasz – odkupiciel ludzkości.
Nawet mimo usilnej ewangelizacji, która prowadziła Anna. Nic się nie zmieniło. Bo tak właśnie wybrał sobie to sam Bóg.

OFIAROWANIE ma w sobie cień KRZYŻA – w głębi UBÓSTWA, POKORY i ZALEŻNOŚCI.

Panie – naucz mnie doceniania mojego krzyża. Bycia posłusznym Twojej woli. Bycia wiernym w tym co takie ubogie, bezsilne, pokorne, małe, co wymaga posłuszeństwa, w czym trzeba się przełamywać, by podążać za Twym słowem a tak chciałoby się iść na skróty.


Puncta, które stały się inspiracją: https://e-dr.jezuici.pl/symeon-i-anna/