W Bogu są neizwykłe paradoksy – co oznacza że przekracza ludzkie możliwosći percepcji, ludzkie myślenie i postrezganie świata. Bóg który spóźnia się by uratować swego przyjaciela od śmierci. Ale zarazem spóźnia się by zadanie było trudniejsze. Teraz zamiast Łazarza uzdrowić, musi go wskrzesić. W odniesieniu do wydarzeń paschalnych to wskrzeszenie ma niesamowity wymiar i sens. Jezus pokazuje, że ma władzę na życiem i śmiercią – jest zatem Bogiem. A zarazem płacze nad grobem przyjaciela z głębokim wzruszeniem – pokazuje że jest w pełni człowiekiem.

(J 11, 1-45)
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Rzekli do Niego uczniowie: „Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?” Jezus im odpowiedział: „Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła”. To powiedział, a następnie rzekł do nich: „Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić”. Uczniowie rzekli do Niego: „Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje”. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: „Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego”. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. Marta Mu odrzekła: „Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Powiedział do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: „Nauczyciel tu jest i woła cię”. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzie go położyliście?” Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz!” Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: „Oto jak go miłował!” Niektórzy zaś z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?” A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: „Usuńcie kamień!” Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?” Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś”. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

W to wydarzenia wkrada się tak mocno ludzkie postrzeganie i trud z wejściem w paradoks Boga – „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł…”

Niesamowite, że w każdej Eucharystii mamy Pana OBOK SIEBIE. Przyjmując Komunię Świętą mamy go w sobie. Karmimy się Panem. Pan jest w nas. Jesy dużo bliżej niż wówcza, gdy prowadzł dialog  z Martą.

Bóg pokazuje ogrom sego błogosłąwieństwa tam, gdzie wydaje się że jest ludzkie przekleństwo i śmierć. Eucharystia przepełniona jest paradoksami. Życie człowieka zanurzonego w Bogu przepełnione jest paradoksami.

Jezus ogłaszając 8 błogosławieńswo wypowiedział pochwałę dla anty-warotści. Pokazał niezwykły paradoks. Wychwala jako droge do swiętości to co głupie w oczach świata. Na ołtarzu kawałeczek chleba i odrobina wina zmiesznaego z wodą staje się PRAWDZIWYM CIAŁEM i KRWIĄ PANA! Paradoks. Słońce Sprawiedliwości skazane na śmierć. Egzekucja wykonana na miejskim śmietnisku! Jezus to światło… Rozświetla. W mroku kształty rzeczy są niedostrzegalne. Zamazane. Człowiek się potyka o rzeczywistość. Idąć w blasku światła widzi wszystko. Idzie pewnie. Poznaje rzeczy.

Człowiek zepchnął Boga na śmietnisko Jeruzalem. Człowiek wychnął Boga w śmietnik. TYm samym wszytko to co wydawało się śmieciami, niepotrzebnymi antywartościami rozbłysło jako droga do szczęścia. Tak działa Bóg – w paradoksie.

Grób to dla ludzi koniec… Dla niewierzących to już kres. Dlatego człowiek wpsółczesny tak bardzo chce wyrugować śmierć z wszelkich dyskusji. Chcę ją uprzemysłowić w pięknej czystje ślicznej eutanazji. Chce jej odebrać potężne znaczenie kresu ludzkiego życia. A dla chrześcijanina śmierć to początek… PARADOKS!

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszytko to co mam i posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszytko to otrzymałem i Bogu przez Twe ręce pragnę to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszytkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.