(Łk 1, 26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Dla Boga na prawdę nie ma nic niemożliwego. Nie ma rzeczy, której On nie mógłby uczynić gdyby tylko zechciał…

Nawet Maryi nie mieści się w głowie to o czym mówi Anioł. Ale jak. Ona – prosta dziewczyna z Nazaretu – matka SYNA BOŻEGO. Niepokalane Poczęciem. Wcielenie…

Do tego jeszcze wszystko to zależy od Jej Tak!

Dla Boga nie ma nic niemożliwego jeśli tylko człowiek nie zablokuje Bożego działania aktem swej woli… Bóg nie narusza woli człowieka – dał wolną wolę i chce byśmy z niej mądrze korzystali… Człowiek może przyjąć propozycje Wszechmogącego ale może je też odrzucić…

Maryja mogła powiedzieć NIE! Mogła w wolnej woli to zrobić…

Ona jednakże całe życie mówiła Bogu Tak. Uwolniona z grzechu pierworodnego nie była skażona skłonnością do złego. Szatan pewnie nieraz Ją kusił. Ona jednak opierała się mu zawsze skutecznie.

Nowa Ewa. Jej misją jest Odwrócić to co zrobiła pramatka Ewa w Raju. Oprzeć się całe życie każdej pokusie.Trwać całe życie w Raju! Maryja jest Rajem Boga. W niej mieszka Bóg w szczególny sposób…

Przez Nią wiedzię najprostsza droga do SYNA i do OJCA. Przez trwanie w niewoli Miłości u Maryi.

Weź Mamo I przyjmij całą wolność moją, wolę moją pamięć I rozum. Weź wszystko to co mam I posiadam.Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszystko to otrzymałem o Bogu przez Twe ręce pragnę to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszystkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.