Jak zbudować dobrą relację z Jezusem. W jaki sposób właściwie przeżywać wiarę i życie wewnętrzne. Trzeba się uczyć od od człowieka, który tak na prawdę potrafił odnaleźć właściwą drogę do Boga – taką osobą jest Maryja! Gdy serce człowieka zaczyna być zatwardziałe, szczególnie gdy w przestrzeni ducha zaczynam uprawiać biznes z Bogiem, jak równy z równym. Gdy zaczynam „kupować” łaski. Ja odmówię litanię, różańce, zrobię to i tamto, a Ty Boże w zamian dasz mi to i tamto. Będziemy kwita…

Na to właśnie wkurzył się Jezus…

(Łk 19,45-48)
Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Po pierwsze Bóg jest wolny, może każdemu dać tyle łask ile zechce i to za kompletną darmochę. Jedyną ceną jest POKORA i UFNOŚĆ. Bycie DZIECKIEM które gramoli się na kolana Taty a nie biznesmenem, który załatwia z Bogiem „sprawy”. Cała sztuka by w pokorze i z pełną ufnością potrafić znaleźć łaskę u Boga. I taką właśnie łaskę znalazła Maryja. Ona Jedyna nie zmarnotrawiła żadnej łaski. Nigdy z Bogiem się o nic nie targowała. Nie miała kolorowego życia…

Wszystko sprowadza się więc do tego, żeby znaleźć łatwy sposób do otrzymania łaski
Bożej, koniecznej do tego, by stać się świętym. Tego właśnie środka chcę ciebie nauczyć. I twierdzę, że – aby znaleźć łaskę Bożą – trzeba znaleźć Maryję, ponieważ:
– Tylko Maryja znalazła łaskę u Boga dla siebie, i dla każdego poszczególnego człowieka. Ani Patriarchowie, ani Prorocy, ani nikt za Starego Prawa nie mógł znaleźć takiej łaski („Tajemnica Maryi” pkt 6-7)

Bo Dom Boga ma być domem modlitwy. Ma być swoista przestrzenią radości człowieka. Ogromnej radości z odzyskania tego domu. Domu taty. Cieszenia się jak dziecko, że mam gdzie się spotkać z Tatą. Że na nowo zamieszkał tak blisko mnie. Nie ma być targowiskiem, światem biznesów… Mam się ucieszyć obecnością Taty tak jak Juda, gdy oczyścił świątynię…

(1 Mch 4,36-37.52-59)
Juda i jego bracia powiedzieli: „Oto nasi wrogowie są starci. Chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić”. Zebrało się więc wszystko wojsko i poszli na górę Syjon. Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku wstali wcześnie rano i zgodnie z Prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im zesłał takie szczęście. Przez osiem dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasadę świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali. A między ludem panowała wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez osiem dni, począwszy od dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew.

Łaskę u Boga odzyskuje się też przez oczyszczenie świątyni własnego serca. Obraz z Ewangelii i z czytania ze Starego Testamentu nawiązują także do oczyszczenia duchowego. Do zmiany nastawienia. Do otwarcia się na łaski Boga. Odkrycie tego, że te łaski spływają na człowieka w sposób nad-obfity. Bez targowania się. Bez zasług. Chodzi o SERCE. o DZIECIĘCE – pokorne, ubogie i ufne serce człowieka. A takie serce kształtuje najlepiej Mama.

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moja, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam. Z ręki Boga, przez Twoje ręce to wszystko pochodzi i jemu przez Twoje dłonie pragnę to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca, rozporządzaj tym wszystkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.