Tagi

, , , , ,

TYDZIEŃ II

Ewangelia przyniosła światu nowość, nowe spojrzenie. Przyniosła dar Zbawienia – otworzenia drzwi na Niebo i nowe narodziny.

Mamy stanowić nowe stworzenie, jako nowi ludzie. Ta nowość i świeżość ma wynikać z podążania drogą Ewangelii. Nasze zadanie to pociagnąć ludzi do Ewangelii – Ewangelizować.

Wszystko dzieje się od nowa. Bóg przychodzi na świat od samego początku – od maleńkiej grupy komórek poprzez cały proces dorastania. On pokazuje, że można się narodzić na nowo. Zaś Matka, która odegrałą w tym dziele tak ogromną rolę może nam pomóć w ponownych narodzinach:

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1,26-38)

Jezus nie końcay tylkona przyjściu na świat. On przez całe swe życie głosi nowe spojrzenie, nową drogę. Kulminacją jest 8 błogosławieństw. Tam Jezus przedsrawił całe serce Ewangelii. Te słowa opisują antywartości świata, a On ubrał je w największe wartości. W skarby gromadzone na wieczność.

Wobec szczerze przeżywanego Kazania na Górze – wobec Błogosłaiwństw wprowadzonych w życie zbladłby każda rewolucja na ziemi. Ale neistety my chrześcijanie nieraz żyjemy na pokaz. Mało jest takich którzy szczerze wchodzą w to co głosił Jezus i stosuja to w codzienności.

Kazanie na górze scala z powrotem człowieka i przywraca utraconą harmonię.

Panie ucz mnie podążać drogą Błogosławieństw. Pomóż mi wejsć wgłąb tej drogi i nią podążać głosząc swym życiem Ewangelię.