Dziś Ewangelia prowadzi nas do Jeruzalem przed sąd. Gdy Piłat prowadzi dialog  z Jezusem. Pyta Go o Królestwo Boże. Jezus podkreśla, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Że jest królestwem DUCHA. Jest zanurzone w innej rzeczywistości niż tylko ta materialna i namacalna. Rządzi się innymi zasadami.

(J 18,33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

W Królestwie Bożym największą wartością jest prawda, Drogą do niego jest świadectwo i uwierzenie w Tego, który je składa. Nie ma tam żadnej bramy, ścieżki, traktu, jaki zna człowiek z codzienności. Każdy z nas ma bramę do tego Królestwa we własnej duszy, każdy ma ścieżkę własnego życia, którą musi podążyć w PRAWDZIE i WIERZE by się tam dostać.

Monetą tego Królestwa jest Miłość i Łaska. Każda moneta jest warta wiele więcej niż wszelkie bogactwa tego świata. Nie ma zatem przelicznika, kursu walut. Zasady są PARADOKSALNE – odwrotne. Gdy próbujesz wymienić pieniądze tego świata na łaskę Boga, wówczas wzbudzasz tylko Boży gniew i nie dostajesz nic! To pokazywała wczorajsza Ewangelia. Jak zatem dotrzeć do tych nieprawdopodobnych, nieprzebranych, bezkresnych dóbr duchowych…

Wszystko sprowadza się więc do tego, żeby znaleźć łatwy sposób do otrzymania łaski
Bożej, koniecznej do tego, by stać się świętym. Tego właśnie środka chcę ciebie nauczyć. I twierdzę, że – aby znaleźć łaskę Bożą – trzeba znaleźć Maryję, ponieważ:

– Bóg Ojciec, od którego – jako od głównego źródła – pochodzi wszelki dar doskonały i
każda łaska, dając Maryi swojego Syna, dał Jej wszystkie łaski, a mianowicie, jak mówi św. Bernard wola Boża została Jej dana w Jezusie i przez Jezusa. („Tajemnica Maryi” pkt 6 i 9)

Łaski może udzielić tylko Bóg. Może ona zostać przekazana przez Syna i dalej przez Pośredniczkę wszelkich łask Maryję. Nie można jej otrzymać od innego człowieka poza Bogiem-Człowiekiem i Niepokalaną.

Warto wejść na tą drogę bo jest drogą do Królestwa wiecznego szczęścia.

Mamo, weź i przyjmij całą wolność moją, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko co mam i posiadam. Z ręki Boga, przez Twoje dłonie wszystko to pochodzi. Bogu, przez Twe ręce pragnę to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca, rozporządzaj tym wszystkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę, a one w zupełności mi wystarczą.