Tagi

, , , , , ,

Słowo na Czwartek 5 Grudnia 2019

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. (Mt 7,21.24-27)

Wiara rodzi się ze SŁUCHANIA – to jest podstawa. Żeby uwierzyć, trzeba najpierw usłyszeć. Tą prawdę Jezus podaje jako fundament.

Po usłyszeniu i uwierzeniu czas na owoce. Co zrobię z tym co.isłyszałem. Czy podejmę trud WYPEŁNIENIA  tych słow…

Od wypełnienia zależy bowiem Zbawienie

Panie przynieś mi wiarę i determinację do.wypełnienia Twoich słów po tym jak je usłyszę.

Bądź uwielbiony Ty, który dajesz wiarę i talenty do.wypełnienia Słowa Ojca. Ty który dajesz przykład wypełnienia tego Słowa do końca…